PRIMARIA ORASULUI LEHLIU GARA

Judetul Calarasi

LEGISLATIE


 

 


    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

    * Pentru vizualizarea fisierelor DOC  si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)» Lege nr. 148/2000 - Privind publicitatea inselatoare
» Lege nr. 193/2000 - Privind clauzele abuzive in contracte
» Lege nr. 215/2001 - Administratiei publice
» Lege nr. 247/2005 - Privind reforma in domeniul proprietatii
» Lege nr. 544/2001 - Privind liberul acces la informatii de interes public
» Lege nr. 1/2000 - Privind retrocedarea padurilor
» Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 - Legea fondului funciar
» Lege nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ
» Lege nr. 188/1999 republicata in 2004 - Legea functionarului public
» O.G. nr. 27/2002 - Privind dreptul la petitionare
» O.U.G. nr. 209/2005 - Privind accelerarea retrocedarilor
» Regulament privind aplicarea legii 247/2005 - Masuri adiacente
» Regulament privind aplicarea legilor proprietatii -
» Lege 215 - 2001 (R1 - 2007) -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 47/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 48/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 50/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 50/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 51/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 52/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 53/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 54/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 55/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 56/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 57/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 58/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 59/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 60/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 61/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 62/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 63/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 64/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 66/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 67/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 68/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 69/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 70/2015 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCA 1/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCA 2/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCA 3/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCA 4/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCA 5/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCA 6/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 8/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 9/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 10/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 11/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 12/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 13/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 14/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 15/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 16/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 17/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 18/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 19/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 20/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 21/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 22/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 23/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 24/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 25/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 7/2016 -
» dispozitia 2018 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 28/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL29/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL30/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 31/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 32/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 33/2016 -
» HOTARARE CONSILIUL LOCAL 34/2016 -
» HCL 35 2016 -
» HCL 36 2016 -
» HCL 37 2016 -
» HCL 38 2016 -
» HCL 39 2016 -
» HCL 40 2016 -
» HCL 41 2016 -
» HCL 42 2016 -
» HCL 43 2016 -
» HCL 44 2016 -
» HCL 45 2016 -
» HCL 45 si 46 2016 -
» HCL 47 2016 -
» HCL 48 2016 -
» HCL NR1/2017 -
» HCL NR2/2017 -
» HCL NR3/2017 -
» HCL NR.4-2017 -
» HCL NR.5-2017 -
» HCL NR.6-2017 -
» HCL NR.7-2017 -
» HCL NR.8-2017 -
» HCL NR.9-2017 -
» HCL NR.10-2017 -
» HCL NR.11-2017 -
» HCL NR.12-2017 -
» HCL NR.13-2017 -
» HCL NR.14-2017 -
» HCL NR.15-2017 -
» HCL NR.16-2017 -
» HCL NR.17-2017 -
» HCL NR.18-2017 -
» HCL NR.19-2017 -
» HCL NR 20 -2017 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici pentru proiectul ,,Lucrari de reabilitareiluminat public,, in oras Lehliu Gara » Afisat (Ascunde) » Sterge -
» HCL NR 21 -2017 privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni si executia bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2016 -
» HCL NR 22- 2017 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului publical orasului Lehliu Gara -
» HCL NR 23- 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de reparatii la strada Lisabona, oras Lehliu Gara -
» HCL NR.24-2017 privind aprobarea Bugetului local, Bugetulul activitatilor autofinantate din venituri proprii si subventii, a Listei de investitiipentru anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020 al Orasului Lehliu Gara -
» Minuta sedinta ordinara a CL NR113 09.01.2017 -
» Minuta sedinta ordinara CL Nr30 09.02.2017 -
» Minuta sedinta ordinara CL NR 40 02.03.2017 -
» Minuta sedinta ordinara CL nr56 14.03.2017 -
» Minuta sedinta ordinara CL nr 70 03.04.2017 -
» Minuta sedinta extraordinara CL NR97 29.05.2017 -
» Proiect de hotarare privind alegere viceprimar mai 2017 -
» HCL nr 35 din 29.05.2017 cu privire la alegerea viceprimarului -
» proiect de hotarare 23.06.2017 -
» Minuta sedinta de Consiliu Local intrunita in 30.06.2017 -
» HC NR.37 DIN 2017 privind validarea lui Moraru Marian Laurentiu -
» HC NR.38 DIN 2017 privind validarea lui Marin Ionut -
» HC NR.39 DIN 2017 privind validarea lui Simion Viorica -
» HC NR.39 DIN 2017 privind validarea lui Simion Viorica -
» HC NR.40 DIN 2017 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli 2017 -
» HC NR. 41 DIN 2017 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli 2017 -
» HC NR.42 DIN 2017 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli 2017 -
» HC NR.43 DIN 2017 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli 2017 -
» HC NR.44 DIN 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe cele doua sectiuni si contul executie al activitatilor autofinantate pe trim I-2017 -
» HC NR.45 DIN 2017 Privind aprobarea Programului Cadru de Conformare de obtinere a atorizatiei sanitare de functionare a Spitalului Orasenesc Lehliu Gara -
» HC NR.46 DIN 2017 privind reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta -
» HC NR.47 DIN 2017 privind modificarea si completarea HCL Nr.33.19.06.2014 -
» HC.NR.48 DIN 2017 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli 2017 -
» HC.NR.49 DIN 2017 privind nominalizarea a doi consilieri locali in Consiliul de Administratie al Liceului Alexandru Odobescu -
» HC.NR.51 DIN 2017 privind nominalizarea reprezentantilor di Consiliul Local in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Lehliu Gara -
» HC.NR.52 DIN 2017 privind aprobarea unor taxe si tarife privind inchirierea unor spatii si terenuri aflate in patrimoniul primariei -
» HCL Nr 53 26.07.2017 evenimentul Nunta de Aur -
» Proces verbal din 23.06.2017 si Minuta S.O.C.L DIN 30.06.2017 -
» Proces Verbal din 05.07.2017 si Minuta S.O.C.L. DIN 12.07.2017 -
» Proces Verbal din 24.07.2017 si Minuta S.O.C.L. DIN 26.07.2017 -
» Proces Verbal din 07.08.2017 si Minuta S.o.c.l. din 09.08.2017 -
» HCL 57 2017 privind executia bugetului pe cele doua sectiuni si executia bugetului din activitati autofinantate trim2-2017 -
» HCL 58 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2017 -
» HCL 59 2017 privind aprobarea finatarii sustinerii activitatilor sportive -
» HCL 60 2017 privind redistribuirea veniturilor proprii in bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Lehliu Gara -
» HCL 61 2017 privind modificarea tarifului Gigacalorie pentru iarna 2017-2018 -
» HCL 62 2017 privind casarea mijloace fixe si obiecte de inventa Liceul Alexandru Odobescu inventar 2016 -
» HCL 63 2017 privind nominalizare a doi consilieri in C.A. al Sc.G Lehliu Gara si un consilier in comisia de control al calitatii -
» HCL 64 2017 privind aderarea orasului Lehliu Gara la Societatea Nationala de Cruce Rosie -
» HCL 65 2017 privind cerere de finantare, pentru contractare elaborare SF si consultanta Crestera Eficientei Energetice a Obiectivului Primaria Lehliu Gara -
» HCL 66 2017 privind cerere de finantare, pentru contractare elaborare SF si consultanta Crestera Eficientei Energetice a Obiectivului Spitalul Orasenesc Lehliu Gara -
» HCL 67 2017 Privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei Orasului Lehliu Gara -
» Proces verbala si Minuta la sedinta ordinara a C.L. din 23.08.2017 -
» Proces verbal si minuta sedinta ordinara din 21.09.2017 -
» Proces verbal si minuta sedinta extraordinara din 29.09.2017 -