Programe si strategii

INFORMARE LA DATA DE 30.08.2011

LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE IN PERIOADA 2009-2011:

 • Sistem integrat de gestiune a deseurilor in localitatile Lehliu Gara, Lehliu si Lupsanu;
 • Infiintare alimentare cu apa si canalizare in sat Razvani si zona periurbana Lehliu Gara;
 • Modernizare trotuare in zona centrala Lehliu Gara;
 • Constructie statii oprire mijloace de transport in comun;
 • Reabilitare termica a unui numar de 8 blocuri in Lehliu Gara;
 • Modernizare Casa de Cultura;
 • Reabilitare si extindere iluminat public;
 • Constructie statie de epurare noua;
 • Modernizare strazile Viitor si Orizont;
 • Reabilitare scoli si gradinite.

LUCRARI DE INVESTITII IN CURS, CU FINALIZARE IN 2011-2012:

 • Constructie piata desfacere produse agroalimentare in Lehliu Gara;
 • Constructie baza sportiva ( stadion ) in sat Razvani;
 • Infiintare retea canalizare in sat Razvani si extindere si reabilitare in Lehliu Gara
 • Infiintare alimentare cu gaze naturale;
 • Construire 4 blocuri A.N.L,;
 • Construire cresa in cartier Nou;
 • Construire patinoar si baza de agrement;
 • Reamenajare Parc Central;
 • Construire drum de centura;
 • Retele de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica in cartierul infiintat recent in zona Nord;
 • Asfaltare strazi si trotuare in Lehliu-Gara, inclusiv in zona Nord;
 • Reabilitare termica 10 blocuri;
 • Modernizare si dotare ambulatoriu de specialitate;
 • Campus scolar 24 sali de clasa in Lehliu Gara;
 • Construire supermarket, prin parteneriat public-privat;
 • Monument pentru cinstirea eroilor.

——————-

PRIORITATI DE DEZVOLTARE SI ACTIUNI

 • Obiective (in orice domeniu)
  • Modernizarea urbana si a infrastructurii
  • Dezvoltarea economiei locale
  • Conservarea si ameliorarea mediului
  • Investitii in formarea continua, educatie si cultura
  • Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatii publice locale
  • Implementarea unor proiecte in sanatate, incluziune sociala si societate civila
  • Prioritati si actiuni (principalele directii de dezvoltare si actiunile intreprinse pentru realizarea acestora)
 • In infrastructura:
  • reabilitare strazi
  • realizare sistem transport intre cartierele orasului
  • reabilitare termica cladiri
  • modernizare piata orasului
 • Dezvoltarea economica prin:
  • crearea de facilitati pentru investitori (concesionare de terenuri, scutiri de taxe pe o perioda etc)
  • crearea unui centru de sprijinire si dezvoltarea a afacerilor
 • Ameliorarea mediului prin:
  • infiintare statie transfer deseuri
  • realizarea de perdele forestiere
  • extindere retea distrubutie apa si canalizare, modernizarea statiei de epurare a apelor reziduale
  • infiintare sistem alimentare cu gaze naturale
  • amenajare noi spatii verzi
  • securizarea si inchiderea gropii de gunoi
 • Cultura si educatie la nivel european prin:
  • reabilitare si extindere scoli si gradinite
  • reabilitare si extindere casa de cultura si camine culturale
  • infiintarea unui centru pentru tineret
 • Modernizarea administratiei publice locale prin:
  • crearea unui punct de consultare publica si acces la informatii
  • reabiltare, extindere si dotare cu IT si mobilier a primariei
  • constituirea unui parteneriat autoritate publica – ONG-uri – mediu de afaceri
  • crearea unei platforme electronice pentru eficientizarea activitatilor
 • Sanatate, incluziune sociala, societate civila:
  • reabilitare si extindere spital orasenesc si ambulatoriu
  • sprijinirea activitatii medicilor de familie in satele Razvani si Buzoieni
  • infiintarea unei cantine sociale si a unui centru de zi pentru copii proveniti din familii defavorizate
  • infintarea unui club al pensionarilor
  • constructie biserica “Izvorul tamaduirii” Lehliu-Gara
  • reabilitare biserica Razvani
  • infiintare parc pentru copii Razvani si Buzoieni
  • amenajare zona de agrement Lehliu-Gara
  • constructie sala tip gimnastica pentru scoala Razvani
  • modernizare baza sportiva Lehliu-Gara
  • crearea unui centru de formare profesionala

Rezultate preconizate (la ce vor conduce actiunile prevazute)

  • pietruire strazi – 44.35 km, asfaltare strazi – 47.05 km, trotuare – 102.05 km, amenajare scurgere apa – 91.9 km pana 31.12.2007
  • transport de persoane cu 6 autobuze, 5 statii de asteptare amenajate, un spatiu de garare si intretinere pana la 31.12.2008
  • finalizarea reabilitarii termice pentru 18 blocuri si 8 cladiri ale administratiei publice locale pana la 31.12.2007
  • reamenajarea pietei existente in spatiu inchis, cu dotari la standardele europene pana la finele anului 2008
  • punerea la dispozitie a 50 ha teren pentru investitori
  • 80% din agentii economici vor primi consiliere prin Punctul de Acces Public la Informatii din Primarie (a se vedea proiectul castigat “Economia bazata pe Cunoastere”)
 • realizarea pana in noiembrie 2008 a Sistemului integrat de gestiune a deseurilor, care va colecta selectiv deseuri in cantitate de 156 tone/an de la agenti economici si 8776.8 tone/an de la gospodariile populatiei
  • un numar de 2248 persoane vor beneficia de apa potabila si canalizare pana la 31.12.2008
  • vor beneficia de alimentare cu gaze naturale …………………………..
  • amenajare de noi spatii verzi in suprafata de …………….
  • inchiderea gropii de gunoi si securizarea acesteia pana in 2016
 •  reabilitare 100% scolile Lehliu, Razvani Buzoieni, gradinita Razvani; finalizare extinderi pana la finele anului 2008
  • reabilitare si extindere Casa de Cultura Lehliu-Gara, etapa I + II pana la 01.06.2008 care va gazdiu un numar de 500 de tineri in Centrul pentru tineret, in Clubul Pensionarilor un numar de 800 varstnici, biblioteca va asigura accesul in conditii optime (inclusiv informatizate) la aproximativ 14000 de volume, sala de spectacole cu instalatii de sonorizare complet noi
  • caminele culturale din Razvani si Buzoieni reabilitate vor deservi un numar de 2000 de locuitori al finele lui 2008
 • punctul de acces public la informatii va deservi un numar de 150 de agenti economici si 4500 de cetateni la 31.12.2007, beneficiari ai achizitionarii de aplicatii informatice specifice
  • un numar de 10 functionari din Primarie vor beneficia de tehnica IT noua pana la 31.12.2007, inclusiv mobilier adecvat
  • prin parteneriatul autoritate publica – ONG-uri – mediu de afaceri se vor atrage fonduri europene pentru finantarea proiectelor
 • peste 5400 de pacienti vor beneficia de conditii imbunatatite de tratament in spitalul orasenesc, iar peste 15000 in ambulatoriul de specialitate
  • un numar de 2810 lociutori din Buzoieni si Razvani vor beneficia de serviciile medicilor de familie in cartierele de domiciliu
  • un  numar de 100 de persoane vor beneficia de serviciile cantinei sociale, iar un numar de 20 de copii vor beneficia de avantajele centrului de zi
  • un numar de 3559 de enoriasi vor beneficia de serviciile religioase ale noii biserici in urmatorii 5 ani, iar peste 2200 de enoriasi din Razvani vor beneficia de servicii in conditii mai bune
  • 220 de copii din Razvani si 55 din Buzoieni se vor bucura de locuri de joaca
  • un numar de 4500 de locuitori sunt potentiali beneficiari ai zonei de agrement
  • 230 de elevi din Razvani isi vor desfasura orele de educatie fizica in conditii optime in sala de tip gimnastica
  • echipele de fotbal juniori si seniori vor beneficia de conditii optime de antrenament si competitii
  • 40 de someri vor fi instruiti pe an prin intermediul PAPI (economia bazata pe cunoastere)

Oportunitati de investitii

 • in sfera serviciilor deficitare (servicii IT+desfacere tehnica si componente, autorizari RAR, curatatorie chimica etc)
 • industria alimentara (morarit, panificatie)

RESURSE (care vor fi sursele de finantare: proprii, judetene, atrase, identificare  surse si sume prognozate de alocare)

PROIECTE PROPUSE (INAINTATE SPRE FINANTARE SAU DOAR PROPUNERI DE PROIECTE)

Titlul proiectului – Valoare totala a proiectului – Finantator – Contributie proprie – Obiectivul proiectului

 • Reabilitarea infrastructurii stradale (pietruire, asfaltare strazi, reabilitare si extindere trotuare) – s-a realizat SF urmeaza licitatia pentru lucrari – Buget local + surse atrase – Reabilitatre completa a infrastructurii stradale
 • Reabilitare  termica a cladirilor institutiilor publice – SF-uri in derulare
 • Modernizarea Pietei orasului Lehliu-Gara – Constructie piata inchisa
 • Infiintarea unui Telecentru in satul Buzoieni
 • Reabilitare si extindere cladire sediu primarie – SF in derulare
 • Realizarea pana in 2011 a primului Parc Industrial in Lehliu-Gara
 • Infiintarea unui Birou de Suport pentru I.M.M. – In cadrul proiectului Economia bazata pe cunoastere – Consultanta pentru accesarea fondurilor europene
 • Crearea unui parteneriat public privat pentru dezvoltarea sectorului de servicii – Dezvoltarea sectorului
 • Reabilitarea si extinderea  Scoala Generala Lehliu-Gara – Extinderea spatiilor de scolarizare
 • Reabilitarea tuturor gradinitelor din orasul Lehliu-Gara – Reparatii capitale
 • Extindere Casa de Cultura din orasul Lehliu-Gara (et. III)
 • Reabilitare si extindere Camin Cultural din satele Razvani si Buzoieni
 • Infiintarea unui Centru comunitar de formare profesionala – Din PAPI
 • Dotari Casa de Cultura Lehliu-Gara, Camin Cultural sat Razvani
 • Amenajare peisagistica pentru spatiile si zonele verzi, crearea de noi spatii verzi
 • Realizarea unor perdele forestiere pentru protectia  campurilor a cailor de comunicatie si a locuintelor din Lehliu-Gara, Razvani si Buzoieni
 • Reabilitare si extindere retea distributie apa potabila in orasul Lehliu-Gara HGR nr. 1521 – 25.10.2006 – poz. 12.7. (Ord.7/2006) – s-a realizat proiectul, urmeaza lucrarile – Alimentarea cu apa a satului Razvani si periurban Lehliu
 • Reabilitare si extindere retea de canalizare in orasul Lehliu-Gara
 • Infiintare sistem de alimentare cu gaze – SF in derulare – Alimentare cu gaze naturale la agentii economici si populatie
 • Dotari IT si mobilier in administratia publica – Eficientizarea activitatii in Primarie
 • Crearea unui punct de consultare publica si acces al cetatenilor la informatii si interconectarea acestuia cu organizatiile si institutiile publice si private – Proiect castigat urmeaza punerea sa in aplicare
 • Constituirea unui grup comun de lucru (autoritate publica – ONG-uri, mediu de afaceri) pentru atragerea de finantari pentru proiectele de dezvoltare a localitatii – Solutii pentru finantare
 • Achizitionarea si implementarea de programe pentru dotarea platforme electronice de eficientizare a proceselor de management, monitorizare si evaluare a activitatilor autoritatilor publice locale – Eficientizarea activitatii in Primarie si accesul facil al populatiei la informatii
 • Constructie biserica de cult ortodox Lehliu-Gara “Izvorul Tamaduirii” – Accesul la servicii religioase
 • Reabilitare biserica cult ortodox sat Razvani – SF realizat – Refacere biserica inclusiv incalzire
 • Infiintare parc de distractii pentru copii in Razvani si Buzoieni – Asigurare spatiu special amenajat pentru joaca
 • Amenajare zona  agrement (sala de sport, bazin de inot) – Asigurare de conditii pentru petrecerea timpului liber
 • Constructie sala tip gimnastica pentru scoala Razvani – Desfasurarea orelor de educatie fizica in sala
 • Modernizare baza sportiva – Conditii mai bune pentru antrenamente si competitii
 • Reabilitare si extindere cladire ambulatoriu de specialitate – SF in derulare
 • Reabilitare si extindere Spital + anexe – SF in derulare
 • Construirea unor spatii necesare pentru desfasurarea activitatii medicilor de familie in satele Razvani si Buzoieni – Pacientii consultati de catre medicul de familie mai aproape de domiciliu
 • Construirea unei cantine sociale in orasul Lehliu-Gara – Asigurarea unei mese pentru 100 de persoane
 • Infiintarea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din familiile defavorizate – Conditii pentru 20 de copii defavorizati
 • Infiintarea unui Club al pensionarilor – Inclus in modernizare Casa Cultura – Conditii optime de petrecere a timpului liber pt. pensionari
 • Realizarea unui monument in cinstea eroilor – Cinstirea eroilor
 • Modernizare sediu DGCL – SF in derulare – Spatiu adecvat activitatii

 

Strategie de eficienta energetica Lehliu Gara

Hotararea nr.2/2017

Strategia de dezvoltare durabila 2014 – 2020  Lehliu Gara

Strategie de eficienta energetica Lehliu Gara

Translate »