Legislatie

Legea 148/2000 – privind publicitatea inselatoare

Legea 193/2000 – privind clauzele abuzive in contracte

Legea 215/2001 – Administratiei Publice

Legea 247/2005 – privind reforma in domeniul proprietatii

Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatii de interes public

Legea 1 /2000 – privind retrocedarea padurilor

Legea 18/1991 republicata in 1998 – Legea fondului funciar 

Legea 544/2004 – Legea contenciosului administrativ

Legea 188/1999 republicata in 2004 – Legea functionarului public

O.G. 27/2002 – privind dreptul la petitionare

O.U.G. 209/2005 privind accelerarea retrocedarilor

Regulament Privind aplicarea legii 247/2005 – masuri adiacente – comisii

Regulament privind aplicarea legilor proprietatii

Legea 215/2001 (R1 – 2007)

 

Translate »