Hotarari  consiliul local

[/su_spoiler]
Hotarari 2019

HCL-IMPOZITE-SI-TAXE-2019

Hotarare-privind-aprobarea-Bugetului-local-Bigetul-activitatilor-autofinantate-din-venituri-proprii-si-subventii-a-listei-de-investitii-pentru-anul-2019-si-a-estimarilor-pe-anii-2020-2022

Hoatarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2019- 2020, la nivelul orasului Lehliu Gara

Hoatarare privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni i executia bugetului activitatitilor autofinantare pe anul 2018

Hoatarare privind transformarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Lehliu Gara

Horarare privind darea in administrare catre Consiliul Judetean Calarasi a drumului comunal DC 34 pentru a fi clasificat ca drum judetean

Hotarare privind aprobarea modificarii taxei reprezentand contravaloarea serviciilor de salubrizare in orasul Lehliu Gara si actualizarea taxe speciale de salubrizare

Hotarare privind repartizarea excedenului bugetar al Orasului Lehliu gara

Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiuni de dezvoltare din bugetul local pe anul 2018

Hotarare privind aderarea Orasului Lehliu Gara la asocatia Comunelor din Romania

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare privind aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei orasului Lehliu Gara

Hotarare privind darea in folosinta gratuita , catre SC E- distributie Dobrogea SA , a unei suprafete de teren aflat in proprietatea publica a UAT Lehliu Gara

Hotarare privind modificarea hotararii nr. 40 din 28.06.2018 a Consiliului Local

Hotarare privind reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a centrului operativ cu activitate temporara

Hotararea privind aderarea Orasului Lehliu Gara la Asociatia Comunelor din Romania

 

Translate »