Cerere pentru informatii de interes public

Reclamatie administrativa (lipsa raspuns in termenul legal – 30 zile)

Reclamatie administrativa (raspuns negativ)

Documente stare civila

Acte necesare intocmirii dosarului pentru ajutorul de incalzire a locuintei

CERERE-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie/indemnizatiei
lunare/ sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Translate »