Lista documente de interes public si lista documente produse/gestionate de institutie

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu Anexa 1la disp. nr. 777 din 29.11.2017

Lista informatiilor de interes public comunicare la cerere , Anexa 2 la disp. nr. 777 din 29.11.2017

Lista informatiilor ce se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor , Anexa nr. 3 la disp. nr. 777 din 29. 11. 2017

Translate »