PRIMARIA ORASULUI LEHLIU GARA

Judetul Calarasi

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» Bugetul local al orasului Lehliu Gara - pe anul 2011
» Bugetul local centralizat - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2011
» Buget de venituri proprii si subventii - pe anul 2011
» Buget de venituri proprii si subventii centralizat - pe anul 2011
» Programul anual de achizitii publice - pentru anul 2011
» Situatia acteivelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2010
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor amortizabile - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor neamortizabile - la data de 31.12.2010
» Bilant - la data de 31.12.2010
» Total venituri in afara bugetului local - la data de 31.12.2010
» Total cheltuieli in afara bugetului local - la data de 31.12.2010
» Cheltuieli buget local - la data de 31.12.2010
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2010
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Plati restante - la data de 31.12.2010
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2010
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Venituri buget local - la data de 31.12.2010
» Venituri proprii - venituri
» Venituri proprii - cheltuieli
» Venituri proprii si subventii - venituri
» Venituri proprii si subventii - cheltuieli
» Bilant - 30.06.2015
» Bilant - 30.09.2015
» BILANT 30.06.2016 -
» INDICATORI 28.07.2016 -